Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Decreet grond- en pandenbeleid

Het decreet Grond- en Pandenbeleid werd in 2009 ingevoerd met de bedoeling om wonen betaalbaar te maken voor iedereen. Het decreet geeft aan de gemeenten een aantal mogelijkheden (en verplichtingen) om hiertoe initiatief te nemen. Het betreft o.m. de volgende maatregelen:

  • Activering onbebouwde percelen en leegstaande panden

Elke gemeente moet jaarlijks een inventaris opmaken van onbebouwde percelen. Voorts is er in de gemeenten Izegem en Ledegem een heffingsreglement van toepassing op onbebouwde percelen. 

Elke gemeente moet ook jaarlijks een inventaris opmaken van leegstaande panden (= alle panden die minstens 1 jaar leeg staan). In de vijf gemeenten van het HRI-samenwerkingsverband is er tevens een uniform heffingsreglement van toepassing op leegstaande woningen. voor verdere info klik hier.

  • Activering gronden van openbare besturen

De gemeenten moeten een inventaris bijhouden van gronden en panden van (semi-)openbare besturen. Voor het bebouwen van die gronden geldt dat er minstens 20% en hoogstens 40% van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels als sociaal woonaanbod moeten gerealiseerd worden.
In de komende maanden zal in de gemeenten werk gemaakt worden van inventarisatie van deze (semi-)publieke gronden.

  • Sociale woningen: bindende objectieven

Daarnaast zijn er bindende sociale objectieven vastgelegd om extra sociale huur- en koopwoningen, te realiseren. Voor meer info: zie de standpuntnota’s van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke

 

site by tales.be