Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Stedenbouwkundige verordening

Een Stedenbouwkundige verordening is een gemeentelijk reglement waarin bindende voorschriften omtrent woonkwaliteit vastgelegd worden.

Doel en het waarom van het invoeren van een stedenbouwkundige verordening.

De stedenbouwkundige verordening maakte deel uit van het woonbeleidsplan 2003-2007 waarin veel aandacht werd besteed aan de woonkwaliteit aan de hand van 3 pijlers namelijk:

– Stimuleren door vb. aankooppremie, verbeteringspremie.
– Normeren waar deze stedenbouwkundige verordening in past.
– Sanctioneren door vb. bestrijding leegstand, verwaarlozing.

Het woonbeleidsplan 2009 – 2013 voorzag een evaluatie van deze verordening aan de hand van de praktijkervaringen.

Waarom werd de stedenbouwkundige verordening ingevoerd?

In de praktijk werd vastgesteld dat sommige bouwpromotoren zoveel mogelijk woongelegenheden wilden maken op een (kleine) oppervlakte waardoor de woonkwaliteit niet altijd in overeenstemming was met de Vlaamse Wooncode. Zo is bv. bij het bepalen van de oppervlakten rekening gehouden met de reglementering voor het verkrijgen van een huursubsidie (Vlaams Gewest). Hierdoor zullen huurders die verhuizen van een ongeschikte woning naar een woning die voldoet aan de oppervlaktenormen onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een huursubsidie.

Een andere reden voor het invoeren van de stedenbouwkundige verordening was het feit dat de stad Izegem de realisatie van kamers wilde ontmoedigen. Wettelijk gezien is het mogelijk om kamers in te richten maar om te vermijden dat men vb. een woning zou omvormen tot winkel met boven enkele ‘kamers’ werd in de stedenbouwkundige verordening vastgelegd dat 100 % van de vloeroppervlakte gebruikt moet worden voor bewoning.

Historiek.

De stedenbouwkundige verordening werd in 2004 ingevoerd. We kunnen vaststellen dat architecten hun visie hebben afgestemd op de stedenbouwkundige verordening en dat de plannen van  architecten die vaak in Izegem werken nog weinig moeten aangepast worden.

In 2010 werden enkele aanpassingen aangebracht aan de hand van praktijkervaringen. In de nieuwe verordening worden er ook bepalingen opgelegd voor het maken van studio’s, deze waren vroeger niet opgenomen in de stedenbouwkundige verordening. Het is niet de bedoeling van de stad om het maken van studio’s te stimuleren maar eerder een maatregel om de kwaliteit van de studio’s te garanderen.

In 2011 werd de stedenbouwkundige verordening ook ingevoerd in de gemeenten Wielsbeke en Ingelmunster en in 2017 in Ledegem.

In de laatste versie van 2018 werden aanpassingen doorgevoerd i.v.m. groepswoningbouw, het opleggen van een minimum oppervlakte buitenruimte, de fietsenberging en een diversiteit van het aantal slaapkamers per woongelegenheid.

Toepassingsgebied.

De stedenbouwkundige verordening is van toepassing voor de realisatie van meergezinswoningen zoals .
– nieuwbouw
– renovatie
– reconversie

Vallen niet onder de stedenbouwkundige verordening:
gebouwen van openbare en maatschappelijke dienstverlening, scholen, hotel- of pensionkamers, tehuizen voor bejaarden, verpleeginrichtingen, ziekenhuizen, kloosters en opvangcentra.

Aan wat moet een woongelegenheid voldoen?

Een woongelegenheid moet minstens aan het volgende voldoen:

  • afzonderlijke slaapkamer(s) (met uitzondering van studio's);
  • leefruimte en keuken, al dan niet in één ruimte geïntegreerd;
  • afzonderlijke sanitaire voorziening, min. bestaande uit een lavabo en bad of douche;
  • minstens 1 toilet met waterspoeling (al dan niet geïntegreerd in de sanitaire voorziening) dat bereikbaar is van in de woning, en dat niet rechtstreeks uitmondt in een slaapkamer, leefruimte en/of keuken. De overige toiletten mogen nooit rechtstreeks uitmonden in een leefruimte of keuken;
  • afzonderlijke berging, deze moet bereikbaar zijn van in de woning en mag zich max. 1 verdieping hoger of lager bevinden;
  • alle leef- en slaapruimtes moeten rechtstreeks daglicht ontvangen via een gevelvlak of hellend dak;
  • een buitenruimte: min. 4m² vermeerderd met 2m² vanaf de 2de slaapkamer;
  • bij meergezinswoningen moet er een diversiteit zijn in het aantal slaapkamers per woongelegenheid;
  • voldoen aan de oppervlaktenormen, deze zijn afhankelijk van het aantal slaapkamers.  De oppervlaktenormen kan u terug vinden in de stedenbouwkundige verordening;
  • voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Een kamer moet voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers zoals bepaald in het Vlaams Decreet van 27/01/2006 (B.S. 14/07/20006).
 
Bij studio moet de totale vloeroppervlakte, sanitaire gedeelte niet meegerekend, minstens 36 m² bedragen. Het toilet moet bereikbaar zijn van in de studio en mag niet rechtstreeks uitmonden in de leefruimte.

Klik voor het volledig reglement van de stedenbouwkundige verordening voor IzegemWielsbeke, Ingelmunster  en Ledegem

site by tales.be