Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Gemeentelijke heffing op verwaarloosde panden

In de gemeenten Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke is een belastingsreglement op verwaarloosde en bouwvallige panden van kracht, met volgende bepalingen:
 

1. Inventarisatie van woningen en gebouwen (< 500 m²) die verwaarloosd of bouwvallig worden verklaard

Wanneer spreekt men van verwaarlozing / bouwvallig?

Dit geldt voor elke woning of gebouw (<500m²) met gebreken die zichtbaar zijn van op de openbare weg. De gebreken worden opgenomen in een technisch verslag. Puin wordt steeds als verwaarloosd beschouwd.

Hoe gebeurt de inventarisatie?

De vaststelling van verwaarlozing gebeurt door de Huisvestingsdienst Regio Izegem aan de hand van het technisch verslag dat opgestuurd wordt naar de eigenaar. De eigenaar heeft 4 maanden tijd om de verwaarlozing te betwisten of weg te werken. Indien de woning na 4 maanden nog verwaarloosd is, volgt een administratieve akte. De inventarisatiedatum is de datum van de administratieve akte.

Kan men de akte van een verwaarloosd / bouwvallig pand betwisten?

De eigenaar heeft 1 maand tijd om de akte van een verwaarloosd / bouwvallig pand te betwisten. Hoe en op welke manier dit kan gebeuren wordt duidelijk vermeld op de administratieve akte en de begeleidende brief.

Wanneer kan een pand geschrapt worden uit de inventaris?

Van zodra de gebreken zijn weggewerkt of na sloop van het pand, dit telkens na controle door de Huisvestingsdienst Regio Izegem.
 

2. Heffing

De heffing is voor het eerst verschuldigd op de inventarisatiedatum, daarna telkens op de verjaardag van de inventarisatiedatum. De eigenaar krijgt enkele maanden na de inventarisatiedatum (of de verjaardag van de inventarisatiedatum) een aanslagbiljet van de gemeente.
 
Bedrag
  • 1ste heffing (op inventarisatiedatum): 750 €
  • 2de heffing :(2° verjaardag inventarisatiedatum): 1 500 €
  • 3de heffing :(3° verjaardag inventarisatiedatum): 2 250 €
  • 4de heffing :(4° verjaardag inventarisatiedatum): 3 000 €
  • 5de heffing :(5° verjaardag inventarisatiedatum): 3 750 €
  • enz.

(Opmerking: voor de gemeente Wielsbeke na 3de heffing 3.000 € op elke volgende inventarisatiedatum)

Een pand dat verwaarloosd verklaard is en tevens als leegstaand of ongeschikt/onbewoonbaar geïnventariseerd werd (zie afzonderlijke reglementering) = dubbele heffing!

3. Vrijstelling van heffing

In bepaalde gevallen kan men vrijstelling van heffing krijgen (verdere info i.v.m. de voorwaarden wordt vermeld op het aanvraagformulier van de vrijstelling dat samen met de administratieve akte wordt opgestuurd).

Beknopt overzicht van de vrijstellingen:

Nieuwe eigenaar

2 jaar vrijstelling

De eigenaar kan een stedenbouwkundige vergunning of een renovatienota (voor nietvergunnings-
plichtige werken) voorleggen

1 jaar vrijstelling (+ verlenging van vrijstelling mogelijk van 3 x 1 jaar, mits gemotiveerde
aanvraag door de eigenaar)

Specifieke gevallen:

  • bij onteigening: onbeperkte vrijstelling
  • geklasseerde gebouwen: termijn van restauratie, mits een goedgekeurd dossier gedurende termijn van behandeling.
  • bij ramp: 2 jaar vrijstelling
  • juridische procedure: gedurende de procedure + 1 jaar na vonnis

Meer informatie over deze heffing kan u verkrijgen bij:
Huisvestingsdienst Regio Izegem
Kasteelstraat 13, 8870 Izegem
tel. 051/32.16.93

Klik voor het volledige reglement van Izegem, IngelmunsterLedegem, Oostrozebeke en Wielsbeke.

site by tales.be