Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Beleidsvisie wonen – lokaal woonoverleg

De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van het woonbeleid. Een aantal initiatieven en maatregelen worden door de gemeente genomen, maar voor specifieke initiatieven wordt er ook samengewerkt met andere instanties.

De belangrijkste actoren zijn:

  • de gemeente zelf: o.m. bevoegd voor de kwaliteitsbewaking van het woningpatrimonium (premies, krotbestrijding, leegstandsbestrijding;
  • daarnaast moet het woonbeleid ook afgestemd worden met de beleidsopties inzake ruimtelijke ordening, energiebeleid en milieu, en met de opties van het lokaal sociaal beleid;
  • het OCMW: o.m. bevoegd voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt (kansarmen, daklozen, politiek vluchtelingen, …);
  • de meeste taken van gemeente en OCMW Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke worden uitgevoerd door de Huisvestingsdienst Regio Izegem: de dienst voorziet initiatieven op het vlak van wonen in die gemeenten (woonwinkel, maatregelen woningkwaliteit en bestrijding leegstand, renovatie van woningen,…);
  • de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM): verhuur en verkoop van sociale woningen; realiseren verschillende nieuwe projecten in de gemeenten (in overleg met het gemeentebestuur);
  • Sociaal Verhuurkantoor (SVK): huren van particuliere woningen en doorverhuren als sociale woning (maakt deel uit van de Huisvestingsdienst Regio Izegem).

De verschillende initiatieven moeten op mekaar afgestemd worden. Nieuwe maatregelen zijn soms nodig om een antwoord te bieden op bepaalde noden. Toekomstige woonprojecten moeten voorbereid worden. Dit wordt allemaal besproken in het lokaal woonoverleg, waar genoemde partners deel van uitmaken. Onder leiding van de schepen van huisvesting wordt periodiek bijeengekomen om goede onderlinge afspraken te maken.
Het lokaal woonoverleg heeft een adviserende functie t.a.v. de bestuursorganen van de verschillende partners. Huisvestingsdienst Regio Izegem staat in voor het secretariaat van dit overleg.
 

site by tales.be