Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Beleidsvisie Wonen - Lokaal Woonoverleg Ingelmunster

Samenstelling lokaal woonoverleg:

Voorzitter:
Enigo Vandendriessche (Voorzitter OCMW – Schepen): enigo.vandendriessche@ingelmunster.be

Secretaris:
Benoit Sintobin (HRI) benoit.s@huisvesting.izegem.be

Leden:

 • Gemeente: Enigo Vandendriessche (schepen), Rob Kindt (schepen), Dominik Ronse (secretaris), Frank Benoit (stedenbouwkundig ambtenaar)
 • OCMW:  Dries Couckuyt (voorzitter), Stefaan Declercq (secretaris), Christine Vandevoorde (Bestuurssecretaris), Isabelle Malfait (woonbegeleider)
 • De Mandelbeek: Peter De Clerck (directeur)
 • De Mandel: Stefanie Vandenabeele, Hilde Smits
 • HRI: Benoit Sintobin 
 • SVK: Nathalie Folens
 • Wonen West-Vlaanderen: Christof Libbrecht

Het Lokaal woonoverleg werd intussen geïntegreerd in het nieuwe Forum van het Woonzorgproject “Thuis in welzijn’. Het Forum heeft een bredere samenstelling dan het lokaal woonoverleg en komt tweemaal per jaar samen om agendapunten m.b.t. het lokaal woonoverleg, het lokaal sociaal beleid en het woonzorgproject – alsook de dwarsverbindingen tussen deze beleidsdomeinen – te bespreken.

Contactpersonen voor het Forum:
Christine Vandevoorde – Sociaal Huis Ingelmunster – 051/33.74.78

Woonplan

De gemeenteraad keurde op 18/02/2014 de Beleidsvisie Wonen 2014 - 2019 goed.  Voor de integrale tekst, klik hier.

Beleidsmaatregelen 2015:

 • Gemeenteraad 19/05/2015: goedkeuring intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen.  Voor meer uitleg, klik hier.
 • Overleg huisvesting seizoens- en buitenlandse arbeiders.  Voor meer uitleg, klik hier

Beleidsmaatregelen 2014:

 • Gemeenteraad 18/02/2014: goedkeuring actieprogramma voor onbebouwde percelen in eigendom van (semi)publieke eigenaars.  Klik hier voor de tekst van het actieprogramma.
 • Gemeenteraad 18/03/2014 en OCMW-raad 26/03/2014: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en HRI voor de uitvoering van het project energiewerker.  Voor meer uitleg, klik hier.
 • Gemeenteraad 23/12/2014: wijziging aanpassingspremie in een premie levenslang wonen.  Voor meer uitleg, klik hier.  Voor het volledige reglement, klik hier.

Beleidsmaatregelen 2013:

 • Gemeenteraad 24/09/2013 en OCMW-raad 03/09/2013: goedkeuring wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem.  Voor meer uitleg, klik hier, voor de overeenkomst, klik hier.
 • Gemeenteraad 24/09/2013 en OCMW-raad 03/09/2013: goedkeuring wijziging Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem en Wonen & Werken.  voor meer uitleg, klik hier, voor de overeenkomst, klik hier.
 • Gemeenteraad 17/12/2013: herziening premies gemeente Ingelmunster. 

Beleidsmaatregelen vorige jaren, klik hier.

site by tales.be