Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314


Woonwinkel:

 • Een centraal infoloket in elke gemeente waar iedereen terecht kan met vragen over wonen. De meeste vragen handelen over premies, huren en verhuren, sociaal huren, lenen en kopen, woningaanpassing en levenslang wonen, energie en duurzaam (ver)bouwen.Wie extra ondersteuning nodig heeft voor het invullen van documenten, kan rekenen op de hulp van de woonwinkelmedewerker.
 • Sommige gezinnen hebben het om financiële of persoonlijke redenen moeilijker om een geschikte woning te vinden. Zij krijgen dan de nodige begeleiding. Voor acute crisissituaties wordt gekeken naar gepaste crisisopvang.

Werken aan kwaliteit

De gemeentebesturen voorzien maatregelen om de woningkwaliteit in hun gemeente te verbeteren. De Huisvestingsdienst Regio Izegem staat in voor de concrete uitvoering:

 • Toepassing van de wettelijke kwaliteitsnormen.
  In heel Vlaanderen gelden dezelfde kwaliteitsnormen. Er wordt advies gegeven over deze normen. Verhuurders kunnen voor hun huurwoningen een conformiteitsattest aanvragen. En sommige gemeenten leggen extra normen op via hun stedenbouwkundige verordening woningkwaliteit.
 • Gemeentelijke premies
  Eigenaars en verhuurders worden gestimuleerd om bestaande woningen te kopen en te verbeteren. Dit zijn belangrijke aanvullende toelagen op deze van andere overheden.
 • Bestrijding van leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid
  Woningen van slechte kwaliteit of woningen die te lang leeg staan worden geïnventariseerd. Als de eigenaar geen initiatief neemt, wordt een heffing voorzien, om die eigenaar er toe aan te zetten de woning opnieuw bewoonbaar te maken.

Grond- en pandenbeleid om (betaalbare) woningen te realiseren.

 • Elke gemeente beschikt over een ruimtelijk structuurplan (GRS). Hierin zijn reeds heel wat bepalingen opgenomen over wonen in de gemeente.
 • Het grond- en pandendecreet heeft verschillende maatregelen voorzien waarop gemeenten kunnen inspelen. De voornaamste zijn de zogenaamde activeringsmaatregelen (i.v.m. leegstand en onbebouwde percelen). Daarnaast zijn er bindende sociale objectieven vastgelegd om tegen 2020 extra sociale huur- en koopwoningen te realiseren.
 • Er worden nieuwe projecten gepland voor sociale huisvesting. Hiervoor wordt actief samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappijen en met het Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem (SVK). Het SVK beschikt tevens over een renovatieploeg Wonen & Werken die (in het kader van een werkervaringsproject) woningen van particuliere eigenaars grondig renoveert volgens een financieel interessante formule.

Lokaal Woonoverleg

 • Onder leiding van de bevoegde schepen worden de verschillende partners van het lokaal woonbeleid samengebracht voor overleg. Op die manier wordt werk gemaakt van goede onderlinge afspraken en worden zo nodig nieuwe maatregelen uitgewerkt die inspelen op concrete lokale noden.

De rubriek In de kijker zet de actualiteit vooraan. En wil je meer weten over wonen, dan kan je intekenen voor een vormingsprogramma over een specifiek thema. Deze programma’s staan open voor elke geïnteresseerde bewoner!

De specifieke informatie op deze website over de gemeenten Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke kan men ook terugvinden op de betreffende gemeentelijke websites.

Terug

site by tales.be