Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

 

Je wenst een woning te huren bij het SVK?

Het SVK kan je onder bepaalde voorwaarden een woning aanbieden. Net als bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn er echter meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken ook de SVK’s met een wachtlijst.
SVK ’s geven voorrang aan mensen met beperkte financiële middelen en met een dringend woonprobleem. Deze kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een  moeilijke situatie terecht gekomen.
Het gaat bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen; huurders die in te kleine, slechte of in een veel te dure woning wonen; huurders die de woning moeten verlaten; een hoge schuldenlast, ...
Bij de SVK’s is het hier niet zo zeer de inschrijvingsdatum die bepaalt hoe lang je op een sociale woning moet wachten.

Hoe inschrijven?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Zowel het inkomen, eigendomsbezit, het feit dat men meerderjarig is, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkings - of vreemdelingenregister spelen een rol. De inschrijvingsvoorwaarden zijn gelijklopend met die van een sociale huisvestingsmaatschappij.
Alle info hierover kunt u terugvinden in het intern huurreglement van het SVK.     
Inschrijven kan in de huisvestingsdienst  Izegem of in de woonwinkel in jouw gemeente

Om je te kunnen inschrijven op de wachtlijst hebben we volgende documenten nodig:

INKOMEN

 • Aanslagbiljet personenbelastingen met het inkomen van drie jaar terug
 • Bewijs van huidig netto besteedbaar inkomen (laatste 6 maanden)
     -  loonfiches
     -  attest uitbetalingsinstelling (OCMW, werkloosheid, invaliditeit)
     -  invaliditeistattest (indien 66% invalide)
 • Indien schuldbemiddeling: bewijs van maandelijkse afbetaling van de schulden (budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling)
 • Indien je alimentatiegeld betaalt: bewijs maandelijkse storting
 • Indien je alimentatiegeld ontvangt van uw ex-partner: bewijs

RATIONELE BEZETTING 

 • Bevolkingsuittreksel: attest van gezinssamenstelling en historiek van woonst (gemeentehuis: dienst bevolking)
 • Indien bezoekrecht kinderen: kopie van het vonnis

WOONNOOD

 • Kopie huurcontract / opzeg/ ivm.hoge huurprijs: laatste brief indexatie
 • Kopie vonnis gerechtelijke uithuiszetting
 • Bewijs van verblijf in opvanghuis, ziekenhuis, gevangenis of andere instelling

ANDERE

 • Attest Nederlandse taal (diploma) en / of bewijs inburgeringstraject opgenomen in je inburgeringscontract indien je verplicht inburgeraar bent. Indien je voldoende Nederlands spreekt is het voldoende langs te komen op kantoor zonder deze documenten. Anders kan men zich richten tot het Huis Van het Nederlands in je regio.
 • Zodra je alle documenten hebt verzameld, kan je inschrijven. Tijdens het inschrijvingsmoment overlopen we het inschrijvingsformulier, geven we bijkomende informatie en beantwoorden we eventuele vragen. Indien nodig helpen wij jou om ontbrekende documenten te verzamelen.

 Klik hier voor onze contactgegevens.

De wachtlijst

Na de inschrijving komt de kandidaat op de wachtlijst. Een grote wachtlijst betekent niet altijd dat er lang moet gewacht worden vooraleer een woning of appartement wordt toegewezen.  Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen worden woningen toegewezen volgens inschrijvingsdatum. Wie het langst op de wachtlijst staat, heeft dus het meeste kans op een woning.  Bij de SVK 's is dit anders. Daar krijgt wie die de woning het meest nodig heeft, sneller een woning.

De toewijzingsregels

Op het ogenblik dat een woning vrij komt, bekijken de huurbegeleiders van het SVK de wachtlijst.  De eerste vijftien kandidaten waarvan de gezinssamenstelling overeenstemt met de grootte van de woning worden uitgenodigd. Deze kandidaten worden in volgorde van dringendheid gezet. Dit gebeurt volgens een puntensysteem dat wordt bepaald door de Vlaamse overheid. Woningzoekenden met een klein inkomen en/of diegenen die dringend moeten verhuizen of dakloos zijn krijgen de meeste punten. Verder kan er nog rekening gehouden worden met onder meer: de kinderlast, de band met de gemeente, de tijd dat je op de wachtlijst staat, enzovoort.
De totaalsom van deze punten bepaalt de plaats op de wachtlijst. De inschrijvingsdatum speelt alleen een rol als twee of meer kandidaten een zelfde aantal punten hebben. Wie langst ingeschreven is, krijgt als eerste de kans om op het aanbod in te gaan.

Intern Huurreglement

Het SVK Regio Izegem beschikt over een intern huurreglement.  Hierin staan de voorwaarden, de verwachtingen en de werkwijze om je kandidaat te stellen voor een sociale woning bij het SVK Regio Izegem.



 

site by tales.be