Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Werkervaringsproject

Wonen en Werken vervult ook een belangrijke functie als werkervaringsproject voor langdurig werklozen en mensen met een leefloon.  De Huisvestingsdienst werkt hiervoor nauw samen met de vzw Tot uw Dienst, de VDAB en de OCMW’s uit de regio.

Onder leiding van 5 vakmannen en een werkervaringscoach krijgen deze werknemers de kans om technische vaardigheden en de juiste arbeidsattitudes aan te leren met oog op een doorstroming naar het gewone arbeidscircuit

Deze werknemers kunnen in Wonen en Werken ingeschakeld worden via artikel 60-contracten:

  • Art.60-contracten: mensen die een leefloon ontvangen kunnen via een speciaal arbeidscontract (genoemd “artikel 60-contract”) bij Wonen en Werken tewerkgesteld worden. Door die tewerkstelling kan men zich in regel stellen voor de sociale zekerheid (wie voldoende arbeidsprestaties kan bewijzen, kan zich terug aanbieden bij de RVA om werkloosheidsuitkering te krijgen). De duur van het contract varieert, maar is meestal beperkt tot 1 of 1,5 jaar. Voor meer info kan men contact opnemen met het plaatselijk OCMW.

Geïnteresseerden moeten bereid zijn om voltijds te werken, zin hebben om in de bouw te werken en de Nederlandse taal beheersen. Technische voorkennis is niet vereist.


Wat is werkervaring?

  • Leerwerkkansen aanbieden aan kwetsbare groepen op de  arbeidsmarkt
  • De nadruk ligt op kwaliteitsvolle begeleiding / opleiding op de werkvloer
  • De bedoeling van begeleiding / opleiding is competentieversterking om zo een stap te zetten naar ander werk

Opleiding / begeleiding op de werkvloer

  • Technische opleiding
  • Begeleiding op vlak van algemene competenties (vb. samenwerken, stiptheid, aanwezigheid)
  • Aandacht voor problemen op andere levensdomeinen (vb. huisvesting, privésituatie)


Meer info:Petra Destoop  
www.totuwdienstvzw.be


 

site by tales.be